I Den Här Artikeln:

A 1031 är också känd som en "likartad" utbyte och är en internt intäktsservice-godkänd metod för uppskjutande av skatter vid försäljning av en investeringsfastighet. I huvudsak överför en 1031-utbyte uppkomsten av en fastighetsförsäljning till köp av en ny investeringsfastighet. 1031-utbyten är ofta ganska användbara för fastighetsinvesterare. När det görs ordentligt, fördröjer 1031-utbyten skattebetalningar och behåller obeskattade vinster eller vinst som fungerar för investerare när de flyttar från en fastighetsinvestering till en annan.

1031 Exchange Definition: exchange

IRS pålägger olika begränsningar på 1031-utbyten.

1031 och U.S.-koden

Begreppet "1031 utbyte" härrör från skattelagstiftningen, särskilt Internal Revenue Code Titel 26,1031. De relevanta IRC-adresserade 1031-utbytena anger att ingen vinst eller förlust ska erkännas vid utbyte av egendom så länge den hålls för produktiv användning. Avsikten med avdelning 26, 1031 är att tillåta personer som hanterar konkreta, verkliga och användbara egenskaper att skjuta upp beskattning på vinster. Avdelning 26, 1031 omfattar också specifikt icke-fast egendomstillgångar som aktier, obligationer och andra värdepapper.

1031 Exchange Mechanism

En 1031-utbyte innebär faktiskt mer än en transaktion. I en 1031-utbyte kan försäljningen av en fastighet inte ske utan inköp av en annan. De två fastigheter som är involverade i en 1031-utbyte måste slås samman i en transaktion som gemensamt blir börsen. På grund av den komplexitet som ligger till grund för en 1031-utbyte bör fastighetsinvesterare utnyttja kvalificerade enbart kvalificerade mellanhänder för att hjälpa dem.

1031 kvalificerade mellanhänder

Kvalificerade mellanhänder, eller QI, är IRS-erkända objektiva tredje parter som är godkända för att hantera den komplexa utbytet av fastighetsägande. Behålls av fastighetsinvesteraren som söker en 1031-utbyte hanterar QIs äganderätten till de avstågade och förvärvade fastigheterna mellan skattebetalaren eller fastighetsinvesteraren respektive köparen och säljaren av de två fastigheter som är inblandade i utbytet. Var försiktig när du använder QI, eftersom de avgifter de tar ut kan ibland överstiga skatteförmånerna för en 1031-utbyte.

Restriktioner för 1031 utbyten

Vid 1031-utbyten måste allt eget kapital återinvesteras från den första egendomen till den andra, annars kommer den oinvesterade delen att beskattas. Fastigheten måste också vara "som snäll", vilket betyder att den är riktig egendom för produktiv användning. 1031-utbyten kräver också att skattebetalarna identifierar sina andra fastigheter inom 45 dagar från det att de säljer sina avlämnade fastigheter. 1031 skattebetalare måste också förvärva sina identifierade andra fastigheter inom 180 dagar efter avståelse av sina första fastigheter eller innan deras skatter förfaller, beroende på vilket datum som kommer först.

Uppskjutning av skattebetalningar

"Uppskjutning" är en försenad skattebetalning, vilket är det ultimata målet för 1031-utbytet, men skatteundantag är inte tillåtet. Om inte skattebetalaren kontinuerligt engagerar sig i 1031-utbyten kommer beskattningen av vinster från varje egendom till slut att komma till förfogande. Uppskjutande skattebetalningar har fördelar, eftersom de medel som annars skulle gå in i skattebetalningar kan fungera för investeraren. När vinsterna tas ut ur 1031-specificerade egenskaper genom att sälja slutgiltiga identifierade egenskaper, måste skattebetalare också betala eventuella skatter på alla vinster.


Video: All About 1031 Tax Deferred Exchanges - Real Estate Investment Tips