I Den Här Artikeln:

Easements är intressen i fastigheter eller fast egendom. Fastighetsägare har inte egentlig titel på någon annans land, men har rätt att använda andras land. När en gång beviljats, kommer servitörer ofta att köras med innehavarens egendom, vilket betyder att servitören övergår till efterföljande köpare.

uttrycka

En uttrycklig lätthet är en som beviljas i en handling eller en vilja. Express easements är de vanligaste och måste uppfylla lagen om bedrägerier. Fraktlagen föreskriver att vissa saker ska vara skriftliga för att vara giltiga och verkställbara. En ersättning med uttryckligt bidrag måste ske skriftligen. Dessa anställningar beskriver vanligtvis egendomen och namnet bidragsmannen och bidragsmottagaren.

Underförstådd

En underförstådd upplevelse är en lättnad som är underförstådd av tidigare användning. Vanligtvis uppstår underförstådda easements när en fastighetsägare delade ett tomt i två, sålde det andra paketet och höll det första. Om markägaren använde en uppfart över båda paketen kommer det att underförstås att ägaren till det andra paketet också utnyttjar lättheten, eftersom användningen förutsåg åtskillnaden mellan det ena landet i två.

Genom recept och av nödvändighet

Föreskrifter på recept motsvarar lagen om skadlig besittning. En förskott med förskrivning beviljas någon som har "skadligt" en annan persons egendom för den lagstadgade perioden, enligt vad som föreskrivs i statlig lag. Vanligtvis uppstår förlossningar vid recept när en granne använder hela delen av en annan grannes land - ofta som en uppfart - kontinuerligt under hela den lagstadgade perioden. En nödsituation av nödvändighet beviljas ofta av domstolar när en markägare visar att hans egendom är landlåsad och han inte annars kan använda den utan att bli lönad.

Affirmatande och negativ

Alla easements är antingen bekräftande eller negativa. Affirmative easements är den vanligaste typen; Dessa servar ger ägaren rätt att göra något, till exempel korsa över grannens land. En negativ lätthet ger underhållsinnehavaren rätt att förhindra eller förbjuda att någon gör något, såsom att blockera solljus eller en vy.


Video: Former New Mexico ranch as off-grid conservation easement