I Den Här Artikeln:

Att hålla en disciplinerad budget är en grundläggande del av personlig ekonomi. Oavsett om du använder ett kalkylblad eller ett kuvert med kontanter för att hålla dina utgifter i kontroll, är det viktigt att ha ett handtag på pengar som kommer in och pengar går ut. Budgetering erbjuder flera ekonomiska fördelar med den typiska konsumenten och endast mindre nackdelar.

Par beräknar pengar hemma

Ett par utformar en budget tillsammans på soffan.

Finansiell målprestation

I ett grundligt budgeteringssystem ställer du in kortsiktiga, medellångsiktiga och långsiktiga finansiella mål. Dina mål leder dig i att fördela delar av inkomst för att betala av skulder och lägga pengar för sparande eller pensionering. Genom att använda exakta siffror för att återspegla kassaflöden och erforderliga kostnader möjliggörs en större förståelse av den tid som krävs för att möta finansiella milstolpar. I teorin borde exakt redovisning och disciplinerat fokus driva dig mot varje ekonomiskt mål du ställer in.

Planerar för det oväntade

Budgeteringen lägger stor vikt vid de kända faktorerna för inkomst och typiska utgifter. En primär fördel med budgetering är dock att du kan utrusta dig själv för att hantera oväntade utgifter. Den perfekta budgeten låter dig ställa in pengar varje månad i en regeringsfond. Att bygga en sådan fond är väsentlig när du möter månadsräkningsförpliktelser. När du behöver en ny uppsättning däck eller en hushållsapparat bryts ner, är regndagsfonden din väg att betala för dessa oförutsedda händelser utan att ta på sig skuld.

Optimera ekonomisk effektivitet

Människor spenderar pengar på två huvudkategorier av föremål - nödvändigt och diskretionärt. Budgetering ger dig en tydlig bild av var dina pengar går varje månad. Denna tydlighet är till hjälp för att utvärdera om din nuvarande utgift är ditt idealiska sätt att optimera dina begränsade ekonomiska resurser. Med en budget i handen kan du ändra dina riktade dollarallokeringar för att förbättra dina utgifter. Du behöver inte ge upp middagar eller resor till biografen, men du kan bestämma att mäta sådana utgifter för mer kritiska behov.

Budgeteringsfel

Begränsad spontanitet är en börda för vissa människor som budgetar. Eftersom budgetering betonar disciplinerade utgifter, utesluter den spontana, emotionella inköp. För äventyrssökande är denna begränsning väsentlig. Den tid som krävs för att utveckla och hantera en budget hämmar också. För personer med mer laissez-faire-personligheter är efterfrågan på tiden en naturlig avskräckande effekt. Strikt efterlevnad av en budget kan också hindra dig från att utnyttja begränsade tidsrabatter, kampanjer och köpmöjligheter.


Video: Starta företag tillsammans - Budget