I Den Här Artikeln:

Kommersiellt papper kallas också kortsiktigt papper på grund av den korta löptiden. För att betraktas som kort sikt måste ett skuldinstrument mogna om nio månader eller mindre. Kommersiella papper kan ta flera olika former, inklusive sedlar, amerikanska statsskuldväxlar och depåbevis. Marknadsanalysbyråer, som Standard och Poors, räknar varje instrument för kommersiellt papper utifrån det utfärdande bolagets finansiella styrka, och det finns fördelar och nackdelar för att både utfärda det och investera i det.

Inkomstskatt

Amerikanska skatter är ett exempel på amerikanska statsskuldväxlar

Likviditet

Statliga myndigheter och stora företag använder ofta kommersiellt papper för att fylla i luckor i kassaflödet. Privata företag kan utfärda kortfristiga låneinstrument för att täcka tiden mellan att utföra arbete för en större kund och motta betalning. Detta minskar behovet av att hålla stora kassaflöden till hands för att betala för framtida kostnader som rimligen kan beräknas. Eftersom organisationens kassaflödesbehov är nöjda är det fritt att ägna mer resurser till långsiktiga expansionsprojekt.

Avkastning på investeringar

Kommersiellt papper ger en avkastning på investeringar för köpare utan att kräva ett långsiktigt åtagande. Detta gör det till ett lönsamt alternativ för institutionella investerare som fonder och pensionsplaner som kanske inte kan knyta sina medel under en längre tid. Avkastningen för en viss investering beror på typen av skuldinstrument och villkoren som fastställts av det utfärdande bolaget.

Finansiella problem för det utfärdande bolaget

Kommersiella papper har vissa nackdelar som måste beaktas när ett företag bestämmer sig för att utfärda mer skuld. På grund av den korta tidsramen måste företaget vara säker på sin förmåga att återbetala skulden på förfallodagen. Om det leder till oväntade ekonomiska problem och inte kan täcka sina skulder, kan marknaden reagera dåligt och orsaka snöboll. Företaget kommer att ha ännu större problem med att betala sina skulder i framtiden när det anses vara för riskabelt för nya investerare.

Risk för investerare

Finansiell kamp hos det utfärdande bolaget har också negativa effekter för investerare i kommersiellt papper. Potentiella köpare bör se noggrant på säkerhetsens rating innan de investerar några pengar. Standard på högt rankade kommersiella papper är sällsynta på grund av stabiliteten hos de företag som utfärdar instrumenten. Den största risken för investerare i ekonomiskt hälsosamma företag är möjligheten att företaget kommer sluta rulla över affärspapirprogrammet och nya skuldinstrument kommer inte att finnas tillgängliga i framtiden.


Video: Fusion Power Explained – Future or Failure