I Den Här Artikeln:

En hälsovårdsorganisation, eller HMO, är en gruppförsäkringspolicy där täckta medlemmar måste få remiss från en primärvårdspersonal för att se en specialist. Jämfört med andra grupppolicyer, som PPO och POS, erbjuder HMOs ekonomiska besparingar och förebyggande hälsofördelar. De presenterar dock flera begränsningar för medlemmarna.

Hälsoförsäkringskrav

Ett sjukförsäkringsanspråk formulär.

Finansiella besparingar

HMO har vanligtvis en lägre kostnadsstruktur än andra gruppplaner. På grund av kravet att deltagare besöker en primärvårdspersonal innan man ser specialist, minimeras hälso- och sjukvården och utgifterna. Denna inställning leder till lägre premiekostnader för arbetsgivaren, och medlemmar som betalar några eller alla sina egna premier.

Dessutom har HMOs normalt bara betalningar på rutinmässiga tjänster. Vissa har inte självrisker, vilket innebär att eventuella servicekostnader över sambetalningarna omfattas av planen.

Hälsounderhåll

Som namnet antyder, fokuserar en hälsovårdsorganisation på förebyggande snarare än behandlingsbaserade tjänster. Onödiga specialbesök undviks. Även de förskrivningar och behandlingar som tillhandahålls till en medlem jämförs med de som rekommenderas till andra medlemmar. Detta övervakningssystem säkerställer att vårdgivare inte gör självbetjänade ekonomiska beslut snarare än de som passar enskilda patienter.

Regelbunden interaktion med primärvården bidrar också till rutinmässiga konversationer om hälsa, liksom konsekvent diagnostisk testning, såsom mammogram, koloskopi och blodlab.

Tidskrävande hänvisningar

För vissa HMO-medlemmar är kravet att besöka en primärvårdspersonal för att få ett hänskjutande mer av en börda än en fördel. Någon som har en stark känsla som hon behöver vårdas av en podiatrist för en fotleverantör skulle sannolikt föredra direktåtkomst, vilket är fallet med en PPO.

HMO-medlemmar är också bundna att använda nätleverantörer för att få bästa möjliga fördelarna. Denna begränsning innebär att om den närmaste PCP-möjligheten är ett betydande avstånd blir belastningen att få hänvisningar ännu större.

Restriktiv behandling

Patienterna kämpar ibland för att få behandling som de anser är nödvändiga, men HMO-försäkringsgivaren gör det inte enligt One Medical Group. I allmänhet, HMO har mer restriktiva behandlingspolicyer.

Ett annat exempel är kravet på att en täckt medlem måste verifiera de täckta tjänsterna innan de tas emot. Om en patient går till en läkare och en behandling ges, kan HMO-planen inte täcka om försäkringsgivaren anser att behandlingen är onödig. Regelbundna kontroller av behandlingar är besvärliga och kan fördröja leverans av sjukvård.


Video: