I Den Här Artikeln:

En portföljanalys är ett användbart verktyg för att utvärdera hur din investeringsportfölj bedriver avkastning och risk. Genom att analysera inte bara hur dina enskilda investeringar fungerar utan också hur de fungerar tillsammans kan en analys identifiera underpresterande eller alltför riskabla tillgångar och ge vägledning om var förändringar i dina investeringsallokeringar ska göras för att hålla dig på rätt väg för att möta din investering mål. Även om varje enskild investerare har sina egna mål när det gäller prestanda, kan en rutinanalys vara användbar för någon portfölj oavsett strategi. Portföljanalys är ett användbart verktyg, men det är inte utan begränsningar.

Fördelar och begränsningar i en portföljanalys: begränsningar

Att analysera risk- och returegenskaperna i din portfölj kan hjälpa dig att hålla reda på dina investeringsmål.

Grunderna för portföljanalys

I sin bok "Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments" identifierar författaren Harry Markowitz grunden för portföljanalys i två mål som delas av alla investerare. De vill att avkastningen ska vara hög och de vill att denna återgång ska vara pålitlig, stabil och inte föremål för osäkerhet. Detta har tolkats som handeln mellan risk och belöning. Investerare är villiga att ta risk, men inte mer än motiverad av den potentiella avkastningen. Medan maximera avkastningen är ett objektivt investerare kan, har portföljanalys också fördelar vid minimering av risk och skatteeffektivitet.

Risk- och returfördelar

Markowitz moderna portföljteori och synpunkter på portföljanalys, som till sist skulle tjäna honom 1990 Sveriges riksbankpris i ekonomisk vetenskap till minne av Alfred Nobel, fokuserar på att utvärdera och hantera riskerna och avkastningen i en portfölj av investeringar. Genom analys kan identifierade och underförstådda tillgångar samt tillgångar med överdriven risk i förhållande till avkastningen identifieras och ersättas. Detta är mycket fördelaktigt eftersom den resulterande "optimerade" portföljen har antingen samma förväntade avkastning med mindre risk än tidigare eller högre förväntad avkastning med samma risknivå.

Skattefördelar

Förutom att maximera avkastningen för en viss risknivå är portföljanalys också fördelaktigt för att minimera skatteeffekten på portföljens avkastning. Beroende på sådana variabler som typ av konto, säkerhetstyp och skattefäste hos investeraren kan beskattningen äta i avkastning och göra i övrigt attraktiva investeringar medioker i bästa fall. En portföljanalys med fokus på skatteeffektivitet kan visa sig fördelaktigt när det gäller att identifiera sätt att strukturera investeringar för att minimera skatteeffekten och öka nettofördelningen till investeraren.

begränsningar

Även med den mest noggranna planeringen och portföljkonstruktionen är tidigare prestationer aldrig en garanti för framtida resultat. Även de mest genomtänkta investeringsstrategierna kan misslyckas med de korrekta omständigheterna. Dessutom kan investeringsmålen förändras över tiden. Till exempel, från långsiktig tillväxt under de tidiga stadierna av en karriär för att bevara kapital under pensionering, måste en portföljanalys göras regelbundet för att säkerställa att dina investeringar överensstämmer med dina mål.


Video: