I Den Här Artikeln:

Varje dag går nya företag offentligt på börsen och erbjuder ett första offentligt erbjudande att köpa aktiebolag. Vissa företag går bra och trivs som medlem av börsen under många år framöver, medan andra kommer och går tyst med liten varsel. Anledningen till att besluta att lista ett bolag på börsen varierar, men det finns fördelar för dem som gör det.

Fördelarna med notering på börsen: offentligt

Att notera ett bolag på börsen öppnar nya möjligheter.

Ökad kapital

Fördelarna med notering på börsen: offentligt

Notering på börsen kan öka finansieringen för att investera i bolaget.

En av de mest uppenbara skälen för vilka många företag väljer att lista på börsen är den ökade tillgängligheten av omedelbar kapital. När en företagsägare eller organisation listar ett företag erbjuder de i huvudsak en liten del av verksamheten till försäljning till den som är villig att köpa. Investerare köper aktier i bolaget för att bli aktieägare och intäkterna från att sälja aktier blir omedelbart kassaflöde som kan användas för att investera tillbaka i företagens tillväxt, utveckling och livslängd. En företagsägare som har kämpat för att skaffa kapital eller få finansiering för investeringar i företagstillväxt kan använda ett offentligt erbjudande som ett alternativ till att använda företagets vinst.

Ökad exponering

Fördelarna med notering på börsen: börsen

Ökad exponering från notering på börsen kan driva företagstillväxten.

Ett företag som väljer att lista på börsen får ofta ökad exponering för bolaget som ett resultat. Initiala offentliga erbjudanden annonseras vanligen och kan täckas av nyhetsberättelser, tidskrifter och tidskrifter. Det nybildade bolaget kan vara profilerat i ett periodiskt eller tv-program och omfattande detaljer om verksamheten och den produkt eller tjänst som tillhandahålls skulle rapporteras i alla tryckta material och rapporter. Om en första notering på börsen gör det bra kan det skapa ännu mer uppmärksamhet och exponering. Investerare skulle då vara mer intresserade av att investera, och företaget skulle uppleva ännu mer tillväxt.

Ökad ansvarsskyldighet

Fördelarna med notering på börsen: börsen

Ett företag som är noterat på börsen står inför större ekonomisk ansvarsskyldighet.

Att notera ett företag på börsen kräver att det följer reglerna för utbytet. Det måste också vara fullständigt transparent i alla affärsförbindelser och i rapportering av finansiella data, eftersom ett offentligt börsnoterat bolag omfattas av förordningar som det annars skulle vara befriat från. Att notera ett bolag på börsen bidrar till att öka ansvaret för insatser, insatser, chefer och ledare. Dessutom kan ett företag som är skyldigt att vara transparent och finansiellt ansvarigt få större framgång än ett privatägt företag.


Video: D&Company på väg mot börsen - del 3 av 3