I Den Här Artikeln:

Du kan fylla kontors köket med kaffe, du kan erbjuda prestationsrelaterade bonusar, men det finns ett mycket enklare sätt att öka arbetsplatsen lycka: windows.

Det är inte nyheter att människor behöver naturligt ljus. Tillbringa några timmar i ett fönsterlöst rum, och odds börjar du känna dig ganska konstig. Vilket gör det så märkligt att överväga hur många arbetsplatser som fortfarande inte har några fönster och bara drivs via artificiellt ljus.

En studie som utfördes några år tillbaka på kontorsarbetare antydde att "exponering för naturligt dagsljus har djupa effekter på faktorer som humör, kognition, sömn, hälsa och beteendeåtgärder." Deras resultat var rätt på målet.

De drog slutsatsen att kontorsarbetare med tillgång till fönster och naturligt ljus sov bättre på natten, hade mer effektiv sömn och var mer aktiva än på jobbet. Så i princip förbättrades ljuset totalt sett. Som studien säger finns det en "stark koppling mellan arbetsplatsens exponering för dagsljus och kontorsarbetarnas sömnkvalitet, aktivitetsmönster och livskvalitet".

Vem visste att några fönster kunde ha en så dramatisk inverkan?


Video: Regnbågen och mångfalden