I Den Här Artikeln:

Annuities låter dig spara pengar för pensionering. Regerings- och privata pensionsplaner är ofta strukturerade som livräntor, och många använder sig av livräntor som ett medel för att skydda sin kapitalansvarige och ge inkomst vid pensionering. Bidrag till livränta är endast avdragsgilla om livränta är kvalificerad.

affärskvinna arbeta med laptop

En affärsman jobbar vid sitt skrivbord.

Kvalificerade livränta

En livränta är kvalificerad om den ingår i en skattebefriad pensionsplan. Detta inkluderar 403 (b) planer för anställda i statliga och ideella organ, förmånsbestämda pensionsplaner eller individuella pensionskonton. I de flesta fall drar din arbetsgivare dessa bidrag från din lön, och inkomstskatterna på dem skjuts upp tills du tar ut pengarna. Det finns vissa situationer, till exempel när det gäller en egenföretagare, där någon kan göra bidrag efter skatt till en 403 (b) plan. I så fall skulle avgifterna vara avdragsgilla för skatter.

Icke-kvalificerade livräntor

Icke-kvalificerade livränta är de typiska typerna av privata livräntor som folk köper på egen hand för att ge en inkomstström i pensionen. Till exempel kan du betala premier över flera år för att bygga upp ett livräntekonto för att betala månatlig inkomst när du går i pension. Eller du kan ta en del av ditt pensionsboendeägg, investera det i en livränta i en engangsbelopp och börja omedelbart ta emot betalningar. Även om du köper dessa produkter med efter skatt, tillåter Internal Revenue Service dig inte att ta avdrag för de premier du betalar.


Video: