I Den Här Artikeln:

Du kan bara dra av kostnaden för dina biluthyrningsavgifter på din inkomstskatt om du använder bilen för affärsändamål. Om du bara leasar bilen för din egen personliga användning, kan du inte dra av någon del av betalningarna. Enligt IRS Publication 463, är pendling - resande från ditt hem till din vanliga arbetsplats - inte kvalificerad som företagsanvändning.

Man öppnar bil

En bil som hyrs ut för personliga ändamål hjälper dig inte på dina skatter.

Hyrda bilar används för företag

Om du använder bilen för affärsändamål, till exempel leveranser eller besökande kunder, kan du dra av den del av leasingavgiften som motsvarar den del av tiden du spenderar med bilen för affärsändamål. Till exempel, om 65 procent av de mil du kör är för företag och 35 procent är för personligt bruk, kan du dra av 65 procent av hyresavgiften. Men när du hyr en bil i mer än 30 dagar måste du sänka beloppet av ditt avdrag med "inkluderingsbeloppet", vilket enligt publikationen finns i Bilaga A för bilar och Bilaga B för lastbilar med IRS Publication 463.


Video: