I Den Här Artikeln:

En rapport från 2013 års trafiksäkerhetsstyrelse noterade att cirka 28 procent av alla motorvägsolyckor innebär bakslagskollisioner. Beroende på olyckans allvar och omfattningen av relaterade skador måste offren ofta hantera medicinska räkningar, förlorade intäkter och pågående smärta och lidande förutom kostsamma reparationer av fordon. Även om var och en av dessa faktorer spelar en roll för att bestämma en lämplig försäkringsavräkning är en genomsnittlig avvecklingsbelopp en bra referenspunkt.

Stressad förarsittning vid vägsidan efter trafikolycka

En genomsnittlig avräkning för en bakre kollision innefattar vanligen endast kompensationsskador.

Genomsnittlig kompensationsavräkning

CarAccidentAttorneys.com uppskattar den genomsnittliga försäkringsavgiften för en lågkollisionskrockkrock utan allvarliga skador att vara mellan $ 10.000 och $ 15.000. Den genomsnittliga uppskattningen gäller emellertid endast kompensationsskador, till exempel sjukvårdskostnader, förlorade intäkter och biluthyrning vid reparationer, med målet att återställa ett offer för sin olycksfallsstatus.

Punitive Damage Awards

Förlikningar som inkluderar både kompensations- och straffskador kan resultera i en avveckling som är mycket högre än medelbeloppet. CarAccidentAttorneys.com rapporterar att även om bestraffningar - som fungerar för att avskräcka eller bestraffa svaranden - står för mindre än 5 procent av alla försäkringsuppgörelser, kan belopp som tilldelas för allvarliga eller dödliga bakre kollisioner överstiga 1 miljon dollar.


Video: