I Den Här Artikeln:

Bygglån är de som tas ut av fastighetsutvecklare för projektfinansiering. Till skillnad från de flesta typer av lån är hela huvudmannen vanligtvis förfallit efter att projektet är färdigt. Räntan på sådana lån är ofta variabel och knuten till ett index, såsom prime ränta.

Hur bygglov fungerar

Byggelån fungerar inte som dina typiska lån, såsom inteckningar eller personliga lån. När du tar ut ett bygglån, är du bara skyldig räntan på det utestående beloppet medan ditt byggprojekt pågår. När ditt projekt är klart, är du skyldig i det utestående lånets lön i en enda betalning. Av denna anledning tas byggelån typiskt ut av fastighetsutvecklare. Det förväntas att byggnaden kommer att säljas efter färdigställandet. När en bank godkänner ett fastighetslån, tenderar de att kräva en genomförbarhetsanalys av projektet så att de är säkra på att de kommer att få tillbaka sina pengar.

Räntor

Räntorna på bygglån är vanligtvis variabla. Det vill säga de kommer att förändras under den tid lånet är utestående. Denna ränta är vanligtvis förankrad till en annan standardränta. Många av dem är knutna till prime rate, vilket är en typ av benchmark som rapporteras av Wall Street Journal. Huvudräntan bestäms med en undersökning av nuvarande utlåningsräntor inom banksektorn. Ovanpå primärränta kommer det vanligtvis att vara en "spread", det vill säga en ytterligare procentandel. Spridningen kan antingen vara variabel eller fast, men eftersom primärräntan är variabel är den totala räntan på bygglån också varierande.

Fastställande av räntesatsen

Ett antal faktorer används för att bestämma spridningen på ett bygglån. Ett schema för konstruktion utarbetas och presenteras för långivaren. Fonder utbetalas i segment baserat på detta byggschema, och eventuella räntor baseras på redan utbetalade medel. Spridningen bestäms sedan baserat på långivarens åsikt om låntagarens betalningsförmåga. Om låntagaren redan har viss säkerhet, kan det här användas som garanti för att få en lägre skattesats. Om låntagaren har liten säkerhet eller om projektet anses vara av högre risk kan långivaren sätta en högre spridning för att kompensera för denna ytterligare risk.

Nuvarande räntor

Från och med juli 2011 var den nuvarande Wall Street Journalpremien 3,25 procent, vilket var samma takt en månad före och ett år tidigare. Således var primärhastigheten relativt statisk under denna tidsperiod. Detta inkluderar emellertid inte spridningen, vilket kan vara några procentenheter över primärräntan. Den exakta spridningen beror på både låntagaren och finansieraren. Om projektet anses vara högre risk, eller om låntagaren har liten säkerhet, är spridningen högre. Alternativt, om långivaren anser att fastighetsutveckling är en relativt dålig investering, kan det också besluta att öka denna spridning. Vidare kan spridningen på ett enda lån variera.


Video: