I Den Här Artikeln:

Fonder som har specialiserat sig på kommunala obligationer eller munis har haft en bra historia i jämförelse med andra räntebärande värdepapper, såsom statsskuldväxlar. Vid utvärdering av obligationsfonder bör investerare titta på flera faktorer för att bestämma vad som passar bäst i deras portfölj och investeringsfilosofi. De bästa skattefria kommunala obligationsfonderna bör erbjuda rimliga förvaltningsavgifter och kostnader som kan jämföras med liknande produkter.

Stock Market Page

En obligationsräkning belyser olika räntebärande värdepapper

Förpliktelse och intäkter

Vissa obligatörsinvestorer anser att allmänna skyldigheter (GO) munis är säkrare än intäkterobligationer, eftersom GOs stöds av den fullständiga skattemyndigheten och kreditvärdigheten hos den statliga enhet som utfärdar dem. Intäktsobligationer å andra sidan beror på framgången med specialprojekt. Till exempel kan en kommun utfärda obligationer för att finansiera en uppgradering i de lokala vattenverken med kostnad som överförs till konsumenterna genom månatliga elräkningar. Ökningen av intäkterna kan då öronmärkas för att betala av obligationerna.

Betyg och rankningar

Investeringsforskningsfirman Morningstar Inc.s betyg är en standard i branschen som investerare ser till vägledning vid analys av obligationer. Fonder utvärderas för total avkastning och risk baserat på tidigare resultat. Effekten av avgifter och kostnader vid avkastning beaktas även innan värderingar tilldelas. En faktor investerare anser då att välja bland de bästa medlen är värderingar för fonden som helhet och betyg för de enskilda obligationerna inom fonden.

Risk och belöning

Medan rankings kan lägga klarhet i uppgiften att bedöma de bästa medlen är det möjligt att en lägre rankad fond kan vara en av de bästa tillgängliga när det gäller avkastning. Högavkastningsfonder tenderar att investera i mer riskfyllda obligationer. På grund av denna tendens erbjuds en högre belöning som ett incitament att få investerare att acceptera ökad risk. Dessutom innebär obligationsfonder som investerar i långfristiga värdepapper högre ränterisker. De bästa skattefria kommunala obligationerna kommer därför att ge en rättvis avkastning för den berörda risken.

Tidigare avkastning

Dessutom är de bästa skattefria kommunala obligationerna inte alltid de äldsta. För att undvika medel som tjänar hög avkastning i början och då misslyckas kan investerare titta på historisk avkastning. De som har funnits tillräckligt länge för att ge en betydande rekord, till exempel 3-, 5- och 10-åriga avkastningar, ger investerare en uppfattning om stabilitetsnivån när de mäter prestanda över tiden med ett riktmärke som amerikanska statsskuldväxlar.

Skatteincitament

Om man undviker statens inkomstskatter är ett mål kan enstatsliga kommunala obligationsfonder vara ett lönsamt alternativ. Vissa stater kräver inte att invånarna betalar inkomstskatter på obligationer utgivna inom skattebetalarens hemvist. Tänk på att det lokala politiska klimatet, den statliga lagstiftningen och emittentens finansiella styrka alla kan påverka hur statliga statsobligationsfonder fungerar.


Video: Håll koll - Hur fungerar räntemarknaden?