I Den Här Artikeln:

Underlåtenhet att betala förfallna räkningar och ett åsidosättande av uppskjutna betalningsavtal - det vill säga en betalningsplan för utestående energiräkningar - är tillräckliga skäl för att avbryta din elförsörjning. Men förutom att utfärda förhandsanmälan måste elföretaget överväga det rådande vädret, villkoren för dina hushållsboende och alternativa betalningsalternativ för att lösa dina utestående räkningar.

Senior kvinna som justerar sin termostat

Äldre kvinna sätter på värme

Vinterskydd

Under vintern måste verktyget kontakta en vuxenmedlem i ditt hushåll minst 72 timmar före avbrott. Denna kontakt måste göras under öppettider, antingen via telefon eller via företagets representant. Icke desto mindre erbjuder avkopplingspolitiken för de flesta stater vinterskydd mot godtyckliga strömavbrott. Staterna kräver att elföretag erbjuder förlängningar på upp till 30 dagar till låginkomsthushåll med seniorer, barn 18 år och yngre, funktionshindrade och allvarligt sjuka boende. Begäran om hälsorelaterade undantag måste bifogas läkartillstånd. Virginia, Kentucky, Alaska, Oregon, North Dakota och Tennessee erbjuder inte datum- och temperaturbaserade skydd från strömavbrott.


Video: