I Den Här Artikeln:

Att hävda en beroende av din avkastning sänker din skatteskuld genom att ge ett undantag och andra möjliga krediter och avdrag. Huruvida du kommer att kunna hävda din 17-åriga vid din återkomst beror på riktlinjerna för interninkomstens (IRS) riktlinjer.

Kan jag göra anspråk på min 17-åriga på skatter?: hävda

Att hävda din 17-årige kan leda till skattebesparingar.

behörighet

Från och med 2012 måste du ha tillhandahållit minst hälften av stödet för alla beroende. För det berörda skatteåret måste dessutom den beroende ha levt hos dig i minst sex månader plus en dag. En beroende måste vara din son, dotter, barnbarn, styvbarn, fosterbarn eller en efterföljare till en av dessa personer under 19 års ålder vid slutet av skatteåret (eller 24 om en heltidsstudent) och vem får inte har lämnat in en gemensam avkastning.

Credits

Din 17-årige kan kvalificera sig som en beroende, men inte för några ytterligare skattekrediter. Till exempel, för att kunna kvalificera sig för skattelättnaden för barn, måste en beroende ha varit under 17 år i slutet av skatteåret.

Varning

Endast en avkastning kan kräva ett undantag för en personberoende per skatteår. Om du och någon annan kvalificerar dig för att hävda ett beroende, använd den bindningsbrytare som beskrivs i IRS Publication 501 för att göra en slutlig bestämning om vem som har rätt att hävda den beroende.


Video: Anpassad spröjs