I Den Här Artikeln:

Om du äger uthyrningsobjekt får du ta av vissa utgifter från din hyresintäkter för att sänka din skattesedel. Dessa utgifter inkluderar de hypotekslån som du betalar på hyran.

Hus att hyra

Ett hem för uthyrning.

Påstå avdrag

Avdraget för försäkring går på rad 9 i Schema E, tilläggsinkomst och förlust. Kombinera dina försäkringspremiekostnader med eventuella andra avdragsgilla försäkringskostnader, såsom egendom eller ansvarsförsäkring.

Förutbetalda premier

Du får endast dra av det belopp som betalas för det aktuella kalenderåret. Du måste vänta med att dra av alla premier som betalats i förskott till det kalenderår som de faktiskt täcker. Om du till exempel betalar ditt premie i januari 2016 i december 2015 måste du vänta tills du lämnar in din 2016-avkastning för att göra anspråk på avdraget.


Video: