I Den Här Artikeln:

En pension är en arbetsgivarbaserad pensionsplan som gör det möjligt för en anställd att bidra med en del av sitt intäkter mot pensionsår. Vissa arbetsgivare kan matcha en del av medarbetarens bidrag så att pensionskontot växer ännu snabbare. Dessa extra arbetsgivaravgifter är föremål för pensionsplanens intäkter och kan eller inte vara tillgängliga för en anställd som avslutas.

Avstängning av arbetet

Kvinna blir avskedad från jobbet.

Inrätta en pensionsplan

Att vara anställd i en pensionsplan innebär att en anställd har arbetat med den tid som krävs - definierad av pensionsplanen - för att ha rätt att få full fördel av planen. Om arbetstagaren avslutas från anställning - oavsett om det är frivilligt eller ofrivilligt - innan han eller hon är etablerad, har arbetstagaren rätt till endast det belopp som personligen bidrog till fonden. Dessa bidrag kan överföras till ett annat pensionskonto vid uppsägning för att undvika beskattning vid avkastning av avgifter.

Uppsägning efter avyttring

Om arbetstagaren avslutas från ett bolag efter att ha varit etablerat har arbetstagaren rätt till full pension när han når pensionsåldern. För en avgiftsbestämd plan innebär detta att hela kontanta värdet av planen, inklusive arbetsgivaravgifter, kommer att finnas tillgängligt vid pensionering. Arbetstagaren kan välja att överföra dessa medel till ett nytt pensionskonto och fortsätta göra bidrag. För en förmånsbestämd plan betalas förmåner vid pensionering baserat på faktorer som tjänsteår till bolaget, enligt planens definition.


Video: Bitcoin: vad är grejen och är det en bubbla eller inte?