I Den Här Artikeln:

Att betala för vårdhem är ett stort problem för den åldrande befolkningen. Medicare kan hjälpa till att betala för kortvarig vård i ett vårdhem. Även om Medicare inte tar en patients socialförsäkringspengar om hon måste gå in i ett vårdhem kan patienterna behöva använda socialförsäkringsmedel för att hjälpa till att betala räkningen under vissa omständigheter.

Hjälper en gammal man

En kvinnlig sjuksköterska tenderar att vara bosatta hos en manlig vårdhem

Medicare Nursing Home Coverage

Medicare ger endast ekonomisk täckning för vårdhem under begränsade omständigheter. Patienterna måste komma till vårdhemmet från sjukhuset med ett påvisat behov av kortvarig, skicklig vård som fysisk terapi. Medicare betalar alla de täckta utgifterna för de första 20 dagarna i vårdhemmet. Patienter blir ansvariga för en del av betalningen efter dag 20 och hela betalningen efter dag 100. Medicare kommer inte att be om en patients socialförsäkringspengar för att hjälpa till att betala räkningar, men patienten kan behöva använda socialförsäkringspengarna för att täcka kostnaderna när Medicare slutar betala hela fakturan.


Video: