I Den Här Artikeln:

Ömsesidiga fonder regleras av Securities and Exchange Commission enligt bestämmelserna i Investment Company Act från 1940. Till skillnad från lätt reglerade hedgefonder är vanliga fonder oftast förbjudna att delta i högriskaffärer som att sälja aktier kort. Men "långa" medel som uppfyller speciella SEC krav tillåts till korta lager.

Investeringsrapport

Särskilda SEC-regler tillåter långfristiga fonder att sälja aktier kort.

Långfristiga ömsesidiga fonder

En långfristig fond försörjer kort försäljning precis som enskilda investerare gör. Fonden säljer aktier som den inte äger och måste så småningom köpa aktier för att slutföra den korta försäljningen. Om underlaget går ner, är kostnaden för att köpa aktierna mindre än försäljningsvinsten och fonden ger vinst för sina investerare. De flesta fonder följer den traditionella "långa" modellen för investeringar. För en sak står en långfristig fond inför vissa begränsningar. Fonden måste ingå ett avtal om trepartsavtal med sin bank och investerare som gör tillgångar till säkerheter för kortförsäljning eller marginalhandel. Tillgångar till kortförsäljning måste avskiljas från andra fondinnehav. Användningen av kort försäljning måste anges i fondprospektet. En annan anledning till att få fonder med kortförsäljning är att en långfristig fond är dyra. Market Watch rapporterar att långfristiga medel genomsnittlig mer än 2 procent årligen i avgifter jämfört med 1,3 procent för traditionella medel.


Video: 100 år av självständighet (på 8 minuter)