I Den Här Artikeln:

Delkropp S-företag behandlas som genomlämningsenheter för skatterapporteringsändamål i USA på både stats- och federal nivå. Internal Revenue Service fastställer federala riktlinjer för rapportering av skatt, medan varje statens avdelningsavdelning fastställer sina egna riktlinjer för rapportering av skatt. S-bolagets intäkter beräknas, men inte som skattepliktig inkomst. Individer står för bolagets intäkter på personlig inkomstskatt. Netto underskottsavdrag är redovisningsposter som används vid utarbetandet av avkastning för att kompensera tidigare beskattningsbar inkomst med underskott som redovisats under innevarande år. Detta gör det möjligt för skattebetalarna att drabbas av lägre skattekostnader.

U. Skatteform

NOL-dragbackar är generellt begränsade till två år.

Tillämpning av NOL Carryback

Redovisning av NOL carrybacks är komplicerat, och skattebestämmelserna kan variera per stat. Detta gäller speciellt för NOL carrybacks, i motsats till carryforwards, eftersom många stater starkt begränsar användningen av dem. Trettio stater förkänner återbetalningen helt och hållet. Enligt IRS-reglerna kan skattebetalarna återta NOLs två år och vidarebefordra 20 år. Satsningens S-bolag, i synnerhet, drar inte nytta av NOL-baksidan, på grund av sin pass-through-natur. Som enskild aktieägare i S-bolaget kan du beräkna NOL-återbetalningen med Form 1065 Schedule K-1 och tillämpa den på din individuella inkomstskatt.


Video: