I Den Här Artikeln:

Att bygga ett garage är ett gemensamt hemförbättringsprojekt. Husägare kan besluta att bygga ett garage som ett tillägg till ett hus, bygga ett separat garage med egna rum eller bygga en enkel garagestruktur till en mycket lägre kostnad. I de flesta fall kommer projektet att förändra naturen på fastigheten och hemmet. Dessa förändringar påverkar i sin tur fastighetsvärdet. Beroende på hur och varför garaget är byggt kan flera skattefördelar vara möjliga för husägare som vill spara pengar i framtiden.

Kan du bygga ett garage och skriva av det på skatter?: skatter

Ett garage kan spara på skatter vid försäljning av ett hem.

Hemmakontor

En skattavskrivning som är medveten om är tillgänglig för hemmakontor. Om husägare är villiga att spendera extra pengar för att inkludera ett hemmakontor i garaget bör de kunna avskriva utgifterna i samband med det avsnittet, inklusive verktyg. Husägare kan bygga ett kontor på garaget för att kvalificera eller inkludera utrymme i garaget för ett arbetsrum för ett företag som innebär fler praktiska projekt.

Skattebastillägg

När du bygger ett garage, räknas det som ett betydande hemförbättringsprojekt. Medan faktiska skatteavdrag för detta projekt är låga i början, om du någonsin säljer huset, kommer de att realiseras genom en ökad skattebas. Eftersom värdet på fastigheten är permanent förskjutet kommer skattebasen att höjas och du kommer att beskattas med lägre vinster än utan tillägg, vilket indirekt leder till skattebesparingar.

Lån till garage

Många husägare behöver ta ut någon form av lån för sina garageprojekt, till exempel en refinansiering eller bostadsförbättringslån. I de flesta fall har dessa lån räntebetalningar som är avdragsgilla. För en refinansiering kan räntepunkter som köpts vid stängning dras av genom lånets livslängd. Månatliga räntebetalningar på hemförbättringslån är ofta också avdragsgilla under det år de betalas ut.

Varians i skattekrediter

Både den federala regeringen och de statliga regeringarna erbjuder en mängd skattekrediter för att uppmuntra vissa typer av företag eller praxis. Till exempel, under 2010 fanns skattekrediter tillgängliga för att inkludera energibesparande material i ett hemförbättringsprojekt. Dessa krediter växlar och ändras med tiden, springer ut och ersätts eller utökas. Husägare bör kontrollera med gällande federala och statliga skattelagar för att se om det finns några aktuella skattekrediter som för närvarande finns tillgängliga.


Video: Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow (A Star Is Born)