I Den Här Artikeln:

Bidrag till en lokal myndighet kvalificerar dig generellt för skatteavdrag på din federala inkomstskatt. En donation till en statlig enhet är en typ av välgörande bidrag, vilket innebär att du måste uppfylla några kriterier för att kunna få avdrag.

Kan du dra av donationer gjorda till en lokal regering?: donationer

De flesta donationer till staten kvalificerar sig för skatteavdrag på din IRS-avkastning.

Specificera

Bidrag till lokala myndigheter är en typ av specificerade avdrag. Det innebär att du inte kan göra anspråk på donationen som avdrag om du gör anspråk på standardavdraget.

Offentlig Syfte

En donation till en lokal myndighet kvalificerar endast som en särskild välgörenhetsavdrag om donationen är gjord för en allmän ändamål. Allmänna ändamål har en ganska bred definition och det innehåller vanligtvis något annat än något som du får en direkt nytta för. Om du till exempel "donerar" $ 1.000 till din stad i utbyte mot ett årligt pass till stadens kommunala golfbana, var din $ 1.000 inte tilldelad för ett offentligt ändamål. Men om du donerar 5 000 dollar till din polisavdelning för att hjälpa till med att genomföra ett program för barnsäkerhetsmedvetenhet, så är donationen till allmänhetens syfte, även om du har barn som kan dra nytta av programmet.

Politisk underavdelning

Donationer till en lokal myndighet kvalificerar dig bara för avdrag om företaget är en politisk indelning av ditt tillstånd. Nästan alla kommunala enheter är politiska underavdelningar i det land där de befinner sig, men det finns några undantag. Om du är osäker på om en viss enhet betraktas som en politisk underavdelning, kan du kolla med den enheten och du kan också kolla med en skattesekreterare. Du vill förmodligen verifiera denna information innan du faktiskt gör donationen.

Fast egendom

Välgörenhetsbidragets avdrag är lämpligt om du donerar pengar eller egendom. Om du donerar pengar är avdraget lätt: det är lika med hur mycket pengar doneras. Men om du donerar egendom är avdragsbeloppet lika med det verkliga marknadsvärdet på fastigheten vid datumet för donationen. Verkligt marknadsvärde är i allmänhet den summa pengar som en villig köpare skulle betala en villig säljare. Särskilda regler gäller för egendom värd $ 5000 eller mer, inklusive ett krav på en oberoende bedömning av fastigheten.

Mottagande

Du borde alltid få ett kvitto från kommunen. Du kan bara hämta avdraget om du har ett kvitto från företaget, eller om du har bankkonto som visar att du gjorde avdraget.


Video: Lars Anders Johansson