I Den Här Artikeln:

Huruvida du kan få ekonomiskt stöd för att gå till college beror på statusen för ditt tidigare ekonomiska stöd. Om du är skyldig i en högskolepengar, kommer det i sig inte att hindra dig från att anmäla dig till ett annat college. Men om du är skyldig på lån eller bidrag som ett resultat av din närvaro på din gamla skola, kan det hindra dig från att få ekonomiskt stöd.

Kan du få ekonomiskt stöd till högskolan om du är skyldig till en annan högskola?: stöd

Utan ekonomiskt stöd kan du inte ha råd med högskolan.

Typer av finansiellt stöd

Kan du få ekonomiskt stöd till högskolan om du är skyldig till en annan högskola?: högskola

US Department of Education erbjuder en mängd olika federalt finansierade lån och bidrag.

US Department of Education erbjuder en mängd olika federalt finansierade lån och bidrag till högskolestudenter. De inkluderar Pell-bidraget, en utmärkelse som baseras på dina skolkostnader och din förmåga att betala. Pellbidrag behöver inte betalas tillbaka så länge du bor i skolan. Stafford lån är federalt backade lån som härrör från en långivare. De måste återbetalas om du slutför dina kurser eller ej.

På grund av en college pengar

Kan du få ekonomiskt stöd till högskolan om du är skyldig till en annan högskola?: stöd

Ditt ekonomiska stöd kommer att användas för att betala undervisning och avgifter.

Om du ansökt om ekonomiskt stöd på din gamla högskola, skulle ditt ekonomiska stöd ha varit van vid att betala din utbildning och avgifter. Om det inte finns tillräckligt med pengar för att täcka din undervisning, får du en räkning från skolan. Det här är ett avtal mellan dig och skolan. om du inte har råd att betala skillnaden kommer kollegiet troligtvis att avstå från utskrifter. Men genom att pengar direkt till ett kollegium inte kommer att begränsa din förmåga att ansöka om ekonomiskt stöd på en ny skola.

På grund av regeringens pengar

Kan du få ekonomiskt stöd till högskolan om du är skyldig till en annan högskola?: stöd

Om du är skyldig pengar till regeringen ändras reglerna för finansiellt stöd.

Reglerna för ansökan om ekonomiskt stöd förändras om du är skyldig pengar till den federala regeringen. Om du till exempel släpper ut skolan och måste betala tillbaka ditt Pell-bidrag, kan du inte få ekonomiskt stöd tills du har återbetalat bidraget. På samma sätt, om du är skyldig på dina studielån och är i förskott, kommer det också att hindra dig från att ansöka om federalt finansierat finansiellt stöd. Du kan dock få privat ekonomiskt stöd.

lösningar

Kan du få ekonomiskt stöd till högskolan om du är skyldig till en annan högskola?: skyldig

Om du är i standard på dina studielån borde du åtgärda detta problem.

Om du är i standard på dina studielån kommer korrigering av problemet att göra det möjligt för dig att ansöka om ekonomiskt stöd igen. Kontakta din studielånsmedlem för att ta reda på dina tillgängliga alternativ. du kan eventuellt konsolidera dina lån eller du kan vara berättigad till uppskjutande eller uteslutande. Om du är skyldig pengar på ett Pell-bidrag, är det enda sättet att ansöka om ekonomiskt stöd att betala tillbaka Pell-bidraget. Dina återbetalningsalternativ kan innebära att du delar en del av din återbetalning för att betala skulden.


Video: Byggdirektör: ”Kollaps för nyproduktion”