I Den Här Artikeln:

När en låntagare tar ut ett lönelån lånar de juridiskt tillbaka lånet och alla avgifter som är kopplade till lånet. Att vägra att betala tillbaka lånet anses vara ett kontraktsbrott. Inga straffrättsliga avgifter kan väckas mot låntagaren, men en civilrättsak är tillåten. Betalningsdagens långivare har rätt att se till att lånet återbetalas, men låntagaren kan inte gå i fängelse för att vägra att betala tillbaka lönelånet.

Man betalar räkningar

man tittar på lån pappersarbete

Lönedagslån

manlig fastighetsmäklare skakar hand med en mitten av vuxen man

män överens om lån

Ett lönedagslån är ett kortfristigt lån som kan lånas utifrån att låntagarens personliga check hålls för en framtida insättning eller elektronisk tillgång till låntagarens bankkonto. Låntagare har möjlighet att låna en viss summa pengar, som varierar av långivaren, och använder sin personliga kontroll som ett löftet att betala, liksom det kontrakt som de har undertecknat. En betalningsdag långivare kommer att behålla den personliga kontrollen i låntagarens fil och när betalningen förfaller kan låntagaren komma in och betala lånet kontant eller ge låntagaren tillstånd att skicka checken genom sin bank. Långivaren har tillstånd att komma åt låntagarens konto om lånet inte återbetalas.

Åtal

Kvinna ligger på golvet med pappersarbete

kvinna liggande med lån pappersarbete

Om ett lönedagslån inte återbetalas, får långivaren inte hota straffrättsliga avgifter mot låntagaren. Låntagaren får inte åtalas enligt lagen eller väckas på straffavgifter. Låneavtalet bryts, men enligt domstolen är det inte straffbart med fängelsetid. Betalningsdagens långivare rekommenderas att kriminella avgifter inte kan väckas mot låntagare när de öppnar sin anläggning.

Borgerkostymer

Domare med mannen

domare i smådomstolar

Lönedagen långivaren kan lämna in en borgerlig rättegång mot låntagaren för att inte återbetala sitt lån. Den här kostnaden kommer att äga rum i smådomstolar, och en domare kan beställa låntagaren att återbetala lånet i sin helhet, plus eventuella avgifter i samband med lånet och rättegångskostnaderna. Låntagaren kan vägra att betala lånet, men om domstolen eller domaren reglerar betalningsdagens långivare, kommer låntagaren att ha rätt till dem. Domstolen kan bestämma att låntagarens arbetsgivare garnerar löner och betalar utbetalningsdagens långivare.

Försäljning av tillgångar och egendom

Hem till salu tecken

hem till salu tecken

En utbetalningsdag långivare kan inte kunna lägga fram straffavgifter, men de får få tvinga låntagaren att sälja tillgångar för att betala pengarna. Om låntagaren inte längre fungerar, finns det inga löner som ska garneras. Eller om de får socialförsäkringsförmåner, tillåter lagen inte betalningsdag långivare att garnera pengarna. Låntagaren kan dock vara skyldig att sälja tillgångar eller egendom för att återbetala lönedagslånet och eventuella avgifter eller rättegångskostnader som uppstod.

Bankavgifter

Byte av pengar på en valutaväxling

bankräkningstransaktion

Trots att en utbetalningsdag långivare inte får lämna in straffrättsliga anklagelser mot låntagaren kan banken. När betalningsdagens långivare behandlar låntagarens check med banken kan banken välja att betala checken eller vägra betalning. Om låntagaren inte betalar banken några otillräckliga medelavgifter och avgifter som orsakas av att inte återbetala lönedagslånet, kan banken väcka straffrättsliga avgifter mot låntagaren eller kontohavaren, som straffas av fängelsetid.


Video: