I Den Här Artikeln:

En husbil kan vara perfekt fungerande även med en bergtitel, så du borde inte förlora din rätt att köpa försäkringsskydd för den. Detta är emellertid ofta fallet. Först, hitta ett försäkringsbolag som skriver täckning för campare, bestämma sedan om det är villigt att försäkra en som har förklarats bärgning.

Försäkringsmässiga skillnader

Vissa försäkringsbolag vägrar att göra saker som andra tycker är helt acceptabla. Försäkringsgivare får i allmänhet bestämma sina egna rutiner och riktlinjer så länge de överensstämmer med lagarna i de stater där de är verksamma. På grund av detta gäller mycket sällan regler för alla försäkringsgivare lika. Du kan ha svårt att hitta en försäkringsgivare för att hjälpa dig med din bärgningsbil, men någon kommer troligen att göra det.

Försäkring för husbilar

Campare är ofta kategoriserade med andra typer av fritidsfordon, så det första du behöver göra är att hitta ett försäkringsbolag som täcker husvagnar. Specialförsäkringsbolag och några vanliga sådana, som Progressive, erbjuder denna typ av täckning. Om din camper fästs på ett motorfordon behöver camperen sannolikt endast skydd för fysiska skador som omfattande och kollisionstäckning. Om du har en husbil eller annan motoriserad husbil behöver du också en policy som ger ansvar.

Problem för försäkringsgivare

En räddningsbeteckning innebär att fordonet i fråga uppstod tillräckligt med skador tidigare att reparationskostnaden närmade sig eller översteg dess kassavärde. Försäkringsbolag utgör ett fordon istället för att erbjuda reparationer eftersom det kostar försäkringsgivaren mindre pengar att köpa det från käranden än att reparera det. Enligt CarInsuranceRates.com så säljs fordonet vanligen vid en bärgningsauktion till den som betalar det högsta budet. Det finns ingen garanti för ett sparat fordons strukturella integritet eller trafiksäkerhet, så vissa försäkringsgivare drar slutsatsen att försäkringen är för högrisk.

Täckning för räddning

Vissa försäkringsbolag vägrar att täcka bärgningsfordon. Andra erbjuder endast ansvarstäckning på grund av risken för att man måste försäkra sig om ett felaktigt reparerat fordon. Vissa skriver dock fullständig täckning på dessa fordon, inklusive omfattande och kollision. Om du hittar en försäkringsgivare som är villig att göra detta för din camper, var medveten om att du sannolikt kommer att få en minskad bosättning om du totalar bilen igen. Salvaged fordon av alla typer är vanligtvis värda mindre än identiska fordon med en ren titel, enligt webbplatsen för bilförsäkringskvot.


Video: Brian McGinty Karatbars Review 2018 Plus Karatbank Free ICO Tokens Information Brian McGinty