I Den Här Artikeln:

Det finns två typer av USDA-garantiavgifter, vilka båda kan dras av från dina skatter. Du kan hitta det belopp som din USDA långivare debiteras i förskott och årsavgifter i ruta 4 i IRS-formuläret 1098. Den förskottsbetalningsavgift du betalat på ett landsbygdsboende behandlas som kvalificerad inteckning försäkring för federala inkomstskatt deduktion ändamål. Årspremien behandlas som kvalificerad inteckning ränta.

Skriva av det förskottsavgiften

USDA betalar 2 procent av lånebeloppet vid stängning för att garantera ditt lån för långivaren. USDA: s garanti ger en extra åtgärd för säkerheten för en långivare, vilket gör det inte möjligt att betala utan betalning. Låntagare kan antingen betala förskottsavgiften i fack vid stängning eller finansiera den genom att lägga till avgiften till hypotekslånet. De flesta väljer det senare alternativet. Även när det finansieras är den fulla garantibeviset avdragsgill för det år du stänger.

Avdrag för årsavgiften

Den årliga avgiften USDA-avgifterna är 0,40 procent av den återstående lånebalansen varje år. Årliga belopp som betalas mot garantin kan skrivas av för det år de tilldelas.


Video: