I Den Här Artikeln:

Uthyrning av kommersiella fastigheter följer lagar och förordningar som regleras av den kommersiella hyresvärden och hyresgästen. De lagar som antagits existerar för att skydda hyresgästens och hyresgästens rättigheter i en kommersiell leasingaffär. Kommersiella fastighetsbestämmelser tenderar att luta mer fördelaktigt mot hyresvärden, men förstå hur lagen är skriven kan hjälpa dig att undvika problem som en kommersiell hyresgäst.

Kommersiell hyresvärd och hyresgäst lag: hyresvärden

Ta reda på hyresgästen och hyresvärden för kommersiella leasingavtal.

Hyresavtalet

Bostadshyresgäster har speciell täckning som anger om reparationer behövs på fastigheten att hyresgästen kan hålla hyran tills reparationerna görs eller kan dra av mängden reparationer från hyran. Kommersiella hyresgäster har inte samma rättigheter om det inte uttryckligen anges i det kommersiella leasingavtalet att hyresvärden och hyresgästen båda måste skriva under. Det är absolut nödvändigt att du läser leasingavtalet från början till slut för att kontrollera leasingavtalets villkor. Eftersom kommersiella leasingavtal kan vara långa och komplexa, kan hyresgäster vill överväga att ha en advokat eller fastighetsmäklare agera på deras vägnar, läsa och gå över leasingavtalet med dem.

Hyresavtalet måste innehålla villkor, pris och eventuella särskilda villkor för hyresgästen som hyr byggnaden eller utrymmet. Civil Code 1950.8 kräver adresser "nyckelpengar", vilket är när en summa summa pengar betalas på förhand av hyresgästen att hyra fastigheten. Om "nyckelpengar" krävs, måste det anges i hyresavtalet. Om "nyckelpengar" tas av hyresvärden, men det tas inte upp i hyreskontraktet betraktas avgiften som olaglig och hyresgästen kan stämma hyresvärden för upp till tre gånger det belopp som de betalat.

Hyresgästförbättringar

Allt arbete som hyresgästen gör för att lägga till förbättringar i fastigheten måste anges i hyresavtalet och ska innehålla diagram. Enligt lagen måste eventuella förbättringar eller arbete som betalas av hyresgästen göras enligt koden där egendomen är belägen och fylls i av licensierade entreprenörer med tillstånd. Eventuella förbättringar eller inventarier som är knutna till byggnaden blir egenskapen hos hyresvärden även om hyresgästen betalat för det, om inte det specifikt anges i hyresavtalet att hyresgästen kan ta objektet eller fixturen efter att ha lämnat fastigheten.

Defekter och reparationer

Enligt villkoren för ett kommersiellt leasingavtal är hyresvärden ansvarig för tak- och ytterväggsreparationer. Hyresgästen är ansvarig för allt annat. Om en reparation som är hyresvärdens ansvar behövs, måste hyresgästen meddela hyresvärden. Hyresvärden har 30 dagar att starta reparationen, men reparationen behöver inte vara fullständig inom 30-dagarsperioden. Om felet orsakar skador på din affärsfastighet, är hyresvärden inte ansvarig.

Hyr ökar

Om det är månatlig hyresavtal kräver lagen att hyresvärden ska ge hyresgästen 60 dagars varsel om hyresökningen överstiger 10 procent av hyresbeloppet för hela året. Lagen är skriven så att hyresgästerna får tillräckligt med tid för att hitta en ny plats för sin verksamhet om de inte har råd med hyran efter kursökningen.

Vräkning

Den främsta orsaken till att en kommersiell hyresgäst ska utvisas är att han inte betalar hyran. Code of Civil Procedure avsnitt 1161.1 tillåter hyresvärden att inleda utvisningsförfaranden, även om hyresgästen betalat med 20 procent. Till exempel, om hyresbeloppet är $ 1200 och du betalar $ 1000 och är skyldig $ 200, har hyresvärden rätten att börja evictionsprocessen efter att ha meddelat dig att du ska betala. Kommersiella leasingavtal kräver vanligtvis ett till fem dagars varsel från hyresvärden till hyresgästen att hyresgästen bryter mot hyreskontraktet.


Video: Göteborg kommunfullmäktige 2017-12-07