I Den Här Artikeln:

Från och med torsdag är Rhode Island det fjärde tillståndet att göra gemenskapskollegiet gratis. Det följer i fotstegen i New York, Oregon och Tennesse.

Från och med hösten kommer det helt nya Promise Scholarship att omfatta undervisning för studenter vid gemenskapskollegiet i Rhode Island, oavsett den studerandes och deras familjs inkomst. För att vara berättigad till stipendiet måste studenterna vara invånare i staten Rhode Island och ha examen från gymnasiet föregående vår. Medan de är inskrivna på Community College of Rhode Island måste de vara heltidsstuderande och upprätthålla en GPA på minst 2,5.

Dessa bestämmelser stämmer omedelbart till ett visst antal studenter, eftersom många nuvarande studenter inte är fylltid, och många av dem som börjar på gemenskapskollegiet i höst slutade sin gymnasium före förra våren. Det beräknas ändå att 1.200 till 1.300 kommer att få använda stipendiet i höst.

De 2,8 miljoner dollar som kommer att gå mot dessa betalningar kommer som en del av statens budget. New Yorks liknande program kommer också att lanseras under hösten. Oregon och Tennessee-programmen började år 2016 respektive 2015.

Medan vi måste vänta tills programmets lansering för att se exakt hur den utvecklas är det spännande att se fler stater som följer kostym på prisvärd utbildning.


Video: Big Questions Ep. 20: Brown University