I Den Här Artikeln:

Ett kontrakt för gärning, även känt som ett landskontrakt eller ett avtalsförsäljningskontrakt, är säljfrämjande finansiering av en bostadsinköpares inteckning. I ett kontrakt för handling håller hemförsäljaren juridisk titel till fastigheten tills köparen uppfyller kontraktets villkor. Kontrakt för hushållsköpare får rättvis titel till sina fastigheter vilket ger dem många traditionella husägares rättigheter. Det finns flera fördelar, såväl som nackdelar, för hemförsäljare och köpare i ett typiskt kontrakt för gärningssituation.

Kontrakt för gärningens fördelar och nackdelar: fördelar

Vissa kontrakt för gärning har stora krav på ballongbetalning för köpare.

Fördelar för köpare

Ett kontrakt för handling kan vara det enda alternativet för köpare utan traditionella finansieringsalternativ som är tillgängliga på grund av dålig kredit, ingen nedsättning eller andra faktorer. Slutkostnader för kontrakt för handling är mindre än vid konventionell finansiering. Ibland erbjuder ett kontrakt för gärning bättre räntevillkor än konventionell finansiering. Dessutom betraktar IRS i allmänhet ett kontrakt för gärning att vara en försäljning, vilket innebär att hemköparen kan dra av ränta som betalas som hypotekslån.

Nackdelar för köpare

Eftersom kontrakt för aktieköpare inte har full juridisk titel till sina fastigheter kan de inte använda dem som säkerhet för eget kapital eller andra lån. Kontrakt för gärning kan också uteslutas eller förverkas när köparna inte betalar sina betalningar. Kontraktet om förverkande av gärningar är ofta mycket kort i längd när köparna är vanliga på sina avtalsvillkor. I vissa stater är det också lättare att kontrakt för gärningar avskärmas i jämförelse med avskärmning av traditionella hypotekslån.

Proffs för säljare

Kontrakt för gärningsmedelsförsäljare kan rapportera sina transaktioner som avbetalningsförsäljning på IRS-formulär 6252. I ett kontrakt för handling utbetalas skatter på realisationsvinster eller vinst under kontraktets år snarare än på en gång. Att erbjuda ett hem till salu genom ett kontrakt för handling ökar också den tillgängliga poolen av köpare och förbättrar chanserna för en försäljning. Om ett kontrakt för gärningens hemköpare inte gör överenskomna tidsbetalningar, kan säljaren ibland snabbt säga upp avtalet.

Nackdelar för säljare

Kontrakt för gärningsmedelsförsäljare mottar inte sina försäljningsvinster på en gång, men endast över många år. Husägare som säljer genom kontrakt för handling kan inte göra anspråk på avskrivningar, fastighetsskatt och liknande förmåner. Om ditt hem redan har en hypotekslån på det och du säljer det med ett kontrakt för handling kan du bryta mot ditt lånebestämmelseklausul, så att långivaren kan ringa in ditt lån. Kontrakt för deverhem som tas emot av sina säljare får ibland avskrivningar och förlust av värde också.


Video: You Bet Your Life: Secret Word - Floor / Door / Table