I Den Här Artikeln:

Vid bankväxling kallas transaktioner som görs på en insättarens bankkonto som sänker kontobalansen debiteras. Debeträntor är räntekostnader på ett konto som är överköpt.

Definiera debiteringsränta: debiteringsränta

Debetränta avser avgifter för överdragen bankkonton.

debiteringar

Alla transaktioner som gör att ett bankkonto minskar är en debet. Debiter inkluderar cleared checkar, betalkortstransaktioner och avgifter. Krediter är transaktioner som ökar insättarens konto.

övertrasserat

När ett bankkonto blir överkänt kan en bank debitera räntebeloppet för inlåningen. Alla finansinstitut har olika policyer avseende debiteringsränta. Vissa banker debiterar endast en serviceavgift för överförda konton.

Beräkning

Om debiteringsräntan är 12 procent och ett konto är 100 kr överköpt, debiteras debiträntan för kontot tre cent per dag. Det beräknas genom att dela upp $ 100 gånger 12 procent och dela upp det med 365 dagar.

kvittning

Många finansinstitut erbjuder kontonavräkning så att kunderna kan undvika att betala debetränta. Med avräkning kontrolleras konton av pengar som kunden har på ett sparkonto. Med detta debiteras ingen debiteringsränta så länge som kunden har tillräckligt med pengar på sitt sparkonto för att täcka kassakrediter.


Video: