I Den Här Artikeln:

Kommersiell bilförsäkring är en fordonsförsäkring som ger ekonomiskt skydd för ett företags fordon och dess förare. Medarbetare som är involverade i kollisioner på jobbet kommer också att få täckning för medicinska skador oavsett fel.

fordon

Kommersiella fordon är alla fordon och släpvagnar som ett företag eller företag använder för att transportera jobbrelaterade material, varor eller utrustning. Arbetsfordon har försäkringspremier betalda av företaget, till skillnad från politik för personbilar som fordonsägaren betalar för.

typer

Den vanligaste typen av kommersiell bilförsäkring är ansvarsförsäkring, vilket de flesta stater kräver. Den täcker en förare som är ansvarig för att skada bilar eller skada andra. Andra typer av kommersiella bilförsäkringar inkluderar kollision, oförsäkrad, klyfta och personligt skydd.

premier

Faktorer som kan öka premierna är typ av fordon som drivs, säkerhetsanordningar som påsar och automatiska säkerhetsbälten, stöldskydd och parkeringsplatser. Ett företags tidigare försäkringsskador kan också påverka försäkringskostnaden.


Video: 97% Owned - Economic Truth documentary - How is Money Created