I Den Här Artikeln:

Angränsande fastighetsägare är ägare av fast egendom som är förbundna med en gemensam gräns. Fastigheten kan vara privat, offentlig (ägd av regeringen), kommersiell (inklusive industriell) eller bostäder.

Definition av angränsande fastighetsägare: fastighetsägare

Relevans

Kontinuerligt fastighetsägande är relevant när en fastighetsägare kan negativt påverka eller bryta mot en närliggande fastighetsägares rättigheter. Exempel på negativ påverkan eller överträdelse kan innefatta hur någon vill bygga på sin egendom (byggande av en underavdelning, hotell, nöjespark eller djurhem). Också relevant skulle vara användningen av kemikalier och bekämpningsmedel om fastigheten var jordbruksrelaterad.

ansvar

Angränsande fastighetsägare bör utöka god tro för att anmäla andra ägare till eventuell förändring eller konstruktion som kan bära negativ inverkan. Om en jordägare exempelvis beslutar att bygga en underavdelning på sin fastighet, skulle han sannolikt skicka ett bekräftat brev till alla angränsande fastighetsägare för att ge dem råd om hans avsikt. Han skulle göra detta eftersom utvecklingen kunde påverka fastighetsvärdena för de andra närliggande ägare.

överväganden

Vissa statliga lagar ändrar definitionen av konturitet. Till exempel, i South Carolina, är intilliggande egendom inte noll om fastigheten är åtskild av en vatten eller en marshland. De flesta stater kräver emellertid att egenskaper är i verklig kontakt för att kunna betraktas som sammanhängande.


Video: