I Den Här Artikeln:

Skuldantagande är en typ av skuldfinansiering enligt vilken en särskild finansiell förpliktelse officiellt överförs från en part till en annan. Transaktionen innebär att man betalar ut - och därmed slutar - den ursprungliga betalarens skuldansvar genom att överföra betalningsförpliktelsen till en ny gäldenär enligt ett nytt avtal med den ursprungliga kreditgivaren.

Fader och dotter går över ekonomi

Skuldanslag är en typ av skuldöverföring.

Företagsskuld

Antagande av skuld är ofta en del av affärstransaktioner, såsom försäljning, förvärv och fusioner. I dessa transaktioner påverkar försäljningsföretagets skuldsättning vanligen det inköpspris som betalats av köparen eller sammanslagningsinstitutet. I utbyte mot att säljarföretagets skuld antas kommer inköpsorganisationen vanligtvis att dra av skuldvärdet från det överenskomna försäljningspriset innan betalning utbetalas.

Personlig skuld

Hypotekslån är en av de vanligaste typerna av skuldupptagning på den privata marknaden. Det följer samma princip som antagandet av företagsskulden. Typiskt är köparen överens om att hålla säljarens befintliga inteckning på egendomen och antar den återstående skuldskyldigheten gentemot långivaren i utbyte för att dra av det beloppet från inköpspriset som betalats till säljaren. De flesta hypotekslån är emellertid inte antagliga.


Video: