I Den Här Artikeln:

Ett gaplån, benämnt ett konsoliderings-, förlängnings- och ändringsavtal (CEMA), är ett finansiellt verktyg som fungerar som ett mellanliggande lån. Detta dellån möjliggör enklare överlåtelse av äganderätter.

Definitionen av ett gap-hypotekslån: fungerar

Vissa skyskrapor i många städer finansierades delvis av gapslån.

Grunderna

Enligt InvestorDictionary.com är ett mellanrumslån ett mellanliggande lån som används mellan slutet av lån eller golvlån, samtidigt som man utvecklar egendom, och starten på en permanent hypotekslån tas ut av den person som köper fastigheten.

Ändamål

Ett gap i hypotekslån tillåter finansiering för en fastighet att fortsätta medan den går igenom försäljnings processen. Enligt AllBusiness.com kan en utvecklare av kommersiell eller bostadsfastighet få ett "golvlån" som täcker en majoritet av hypotekslånet tills en viss del av fastigheten är upptagen. Klyftan lån fungerar som en bro till hela beloppet av en inteckning tills en fastighet når målbeloppet av beläggning.

överväganden

Gap-lån är i stort sett ett finansiellt verktyg som används av företag som är involverade i stora kommersiella och bostadsutvecklingar. När en byggnad når målbeläggning, är gapet lönat som betalningarna för egendom kommer in. Att anskaffa ett gaplån beror på ett antal faktorer, inklusive kreditkrav från en bank, storlek på gaplån och syftet med gapet.


Video: Howard Marks: