I Den Här Artikeln:

För att bättre kunna betjäna sina marknader kommer företagen att kombinera sin verksamhet och effektivisera sina erbjudanden. Skalfördelar gör att företag kan minska kostnader och priser och lätta beslut för potentiella investerare. Konsolidering är resultatet: två eller flera företag som kombinerar bland annat genom fusion eller förvärv, eller att ett holdingbolag bildas för att förenkla redovisning och juridiska uppgifter för flera dotterbolag.

Efter möte

Affärsmän skakar hand i kontoret

Konkurrens och konsolidering

När ett företagsegment åldras och mognar, kan många företag finna sig att erbjuda samma produkter, till ungefär samma pris och kvalitet, till samma marknad. Tävlingen drar ner försäljningen och vinsten, medan företagen kämpar för att förnya sig och förbli lönsamma. Svaret i denna situation är marknadskonsolidering: övertagandet av de små genom det starka genom direkt köp eller fusion. Denna åtgärd minskar konkurrensen och tenderar att öka priserna. Det är kanske inte så bra för konsumenten, men det är en naturlig konjunkturutveckling i affärsområdet.

Building Consolidation Advantage

"Harvard Business Review" i "The Consolidation Curve" identifierade "Building Scale" som ett viktigt steg i konsolideringsprocessen. Skalning inträffar när ett fåtal finansiellt starka företag börjar köpa upp de svaga. Flygbolag, läkemedel, banker och hotell är exempel på industrier som går igenom detta konsolideringsstadium. Genom att slå samman eller förvärva, kombinera verksamheter, stänga fabriker och omplacera arbetstagare kan ett företag minska kostnaderna och förbättra vinstmarginalerna. Dessutom kan skära "redundanta" administrativa arbetstagare och kombinera försäljnings- och marknadsavdelningar avsevärt minska arbetskostnaderna och kostnaderna för huvudkontoret.

investerare

Konsolidering har viktiga biverkningar för investerare. När ett företag förvärvar en annan, upphäver köparen vanligtvis förvärvet av aktierna och utfärdar nya egna aktier för att betala för inköpet. Det innebär en utspädning av köpbolagets lager, vilket vanligtvis är dålig nyheter för aktiekursen. Om inte företaget kan realisera betydande utdelningar från fusionen kommer det att vara under press från marknaderna för att fortsätta minska kostnaderna tills förvärvet lönar sig i högre resultat. Det enda perspektivet på en buyout eller fusion tenderar att öka aktiekursen för målbolaget, eftersom köparen måste erbjuda aktieägarna ett premie över nuvarande marknadspris.

Survival of the Small

Ett företag kan släppa produkter som möter för många konkurrenter och koncentrera sig på mindre marknader att stanna kvar i affärer. Konsolideringen av globala branscher medför ofta att företagare som säljer till mer selektiva nischkunder ökar. Medan några nationella megaproducenter tog kontroll över ölbranschen, så började självständigheter erbjuda "hantverk" och säsongsmässiga bryggerier till regionala marknader. På så sätt kan konsolidering paradoxalt ge upphov till ett mer mångsidigt produktunivers.

Att slå samman eller inte slå samman

Affärssektorerna utvecklas, liksom enskilda företag. Marknaden för en viss produktlinje är inte gränslös, och konsumenter behöver inte en oändlig tillgång till företag som fiskar för sina konton och kontanter. Av den anledningen kommer framgångsrika företag i snabbväxande sektorer, som mjukvara eller solenergi, att ha gott om intressenter som är intresserade av en buyout. Timing är avgörande; ett företag som säljer sig själv eller fusionerar tidigt i konsolideringsfasen har en bra chans att realisera en större avkastning på sina initiala investeringar. Ett företag som väljer att vara oberoende, å andra sidan, kommer att ha mer begränsade resurser och måste gå en svår väg för att hålla en marknadskant.


Video: