I Den Här Artikeln:

En inlösen av penningmarknaden är att konvertera aktier i penningmarknadsfond till kontanter. Inlösen av penningmarknadsfonder från ditt mäklarkonto eller bank är i allmänhet både snabbt och enkelt, och det kan ske via internet eller via telefon. Investerare köper och löser in pengemarknadsaktier till hela substansvärdet varje dag. För att säkerställa flödet av pengar in och ut ur penningmarknadsfonder, reglerar Securities and Exchange Commission strängt kvalitet, likviditet, diversifiering och löptid för investeringar som innehas av en penningmarknadsfond.

Förlösa pengemarknadsfonderna


Video: