I Den Här Artikeln:

Medan begreppet "gällande politik" är tillämpligt på alla typer av försäkringar - inklusive hälsa, auto och funktionshinder - används det mest för livförsäkringar. Från en person som tar ut en försäkringspolicy betyder "i kraft" helt enkelt att policyn är aktiv vid en given tidpunkt. Om betalningar missas kommer politiken att gå in i en grace period - normalt 30 dagar - under vilken den kommer att förbli aktiv. Om de erforderliga betalningarna görs innan graceperioden löper ut, kommer policyn att vara i kraft som den ursprungligen skrevs.

Närbild av affärsman på kontoret

Bild av en affärsman som läser en försäkring.

Förfallna policyer är inte längre "i kraft"

Om de erforderliga betalningarna inte görs innan graceperioden löper ut, upphör policyen. Skulle du bestämma att du fortfarande vill ha täckningen, måste du ansöka om återinställning. Vid den här tiden kommer de flesta företag att kräva att du skickar in en ny ansökan. För livförsäkring måste du fylla i ett nytt hälsokrav och, beroende på din specifika situation, få en ny fysisk tentamen. Om du är godkänd för återinställning kommer dina betalningar sannolikt att vara högre än vad de hade varit. Du måste också betala de premier som skulle betalas från slutet av graceperioden till när din policy återställs. Av denna anledning väljer många människor att ansöka om en helt ny policy med en annan försäkringsgivare.


Video: What is ECONOMIC POLICY? What does ECONOMIC POLICY mean? ECONOMIC POLICY definition