I Den Här Artikeln:

Portföljrisk är möjligheten att en investeringsportfölj inte kan uppnå sina mål. Det finns ett antal faktorer som bidrar till portföljrisken och medan du kan minimera dem kommer du aldrig att kunna eliminera dem fullständigt.

man hand med företagsrapport

En närbild av en man som använder en kalkylator när man tittar på finansiella dokument.

Systemrisk

Systemrisk, en riskfaktor som du aldrig kan eliminera, bidrar till portföljrisk. Systemrisk inkluderar risken i samband med räntor, lågkonjunktur, krig och politisk instabilitet, som alla kan få betydande konsekvenser för företagen och deras aktiekurser. Dessa riskfaktorer är av sin natur något oförutsägbara. Medan du kanske kan bestämma den långsiktiga räntesatsen, kan du inte förutsäga hur mycket de kommer att stiga eller falla. I de flesta fall kommer börsen att prissätta i den förväntade förändringen, långt innan den enskilda investeraren ens anser det.

Unsystematic Risk

Även känd som särskild risk hänför sig den risk som är förknippad med att äga aktier i ett visst företag i din portfölj. Denna risk kan du styra, eller åtminstone minimera. När du ökar antalet olika företag inom din portfölj, spred du väsentligen risken över din portfölj och minskade därmed den övergripande effekten av en underpresterande aktie.

Diversifiering

Diversifiering, eller att inte lägga alla ägg i en korg, är den primära metoden att minska risken i din portfölj. Inte bara behöver du ägna ett antal olika företag, men du måste också äga företag från olika branscher. Om du investerar alla dina pengar i bankbestånd, kan du minska den inverkan ett företag får på dina pengar, men du har inte eliminerat den effekt som sektorn kan ha på dina investeringar.

Mer än bara aktier

Ett annat sätt att förbättra diversifieringen av portföljen är att investera i andra tillgångsklasser. Balanserade fonder placerar en del av fondens pengar över aktier, obligationer och kortfristiga likvida placeringar som statsskuldväxlar. Genom att lägga till dessa investeringar, som har högre säkerhet och ger inkomst, minskar du även portföljrisken.

Förstå din risk tolerans

Att ha en tydlig förståelse för din tolerans mot risker är en viktig faktor för att uppnå dina investeringsmål. Det är lätt att rida på en aktiemarknadsvåg som växer varje dag utan att vara i sikte, men det är en helt annan historia när en krasch eller en förlängd period av dagliga förluster uppstår. Att förstå din komfortnivå under dessa tider hjälper till att eliminera möjligheten att ta ett utslag beslut vid fel tidpunkt.


Video: