I Den Här Artikeln:

Ett proxyavtal är skriftligt tillstånd för en person att lagligt agera för en annan persons räkning. Den vanligaste formen av proxyavtal ger en person möjlighet att rösta på en annan persons räkning. I de flesta fall kan all befogenhet som en aktieägare har att rösta på bolagsstämman beviljas fullmakten.

Definitionen av ett proxyavtal: person

Fullmaktsavtal är vanligtvis skrivna avtal mellan två parter.

Proxyavtal

Den vanligaste formen av proxyavtal är en där en aktieägare tilldelar sin rösträtt till en annan person för röster som fattas vid bolagsstämma.

Proxy omröstning

Fullmaktsröstning är vanligt vid lagstiftningsröstning och processen beskrivs i "Riddicks regler för parlamentariska förfaranden". Fullmaktsröstning är endast tillåten när lagstiftande organ har kommit överens om att anta sin användning i sina förfaranden. I detta fall röstar lagstiftaren i frånvaro genom att skicka sin röst skriftligen före den faktiska omröstningen.

Allmän definition

På den mest grundläggande nivån är ett proxyavtal helt enkelt ett avtal för en person att representera en annan person.


Video: