I Den Här Artikeln:

Återbetalningsskatt kan uppkomma när mark ändras från en typ av användning till en annan. Detta sker ofta när en del av mark som tidigare användes för jordbruksändamål ändras till bostads- eller affärsverksamhet. Land som är zonat för jordbruk har vanligtvis en lägre fastighetsskatt än land som är zonad för andra användningsområden.

Park reflektion i byggnaden

Konstruktion är inte den enda kostnaden för att utveckla jordbruksmark.

Beräkning av återbetalningsskatter

Återbetalningsskatter beräknas genom att bestämma skillnaden mellan fastighetsskatt som uppnåtts vid tidigare kurs och den nya markanvändningsgraden. I South Carolina, till exempel, görs detta för året för förändringen av markanvändningen och för de fem föregående åren. Därför skulle återbetalningsskatter uppkomma under en sexårsperiod. Huruvida återbetalningsskatter tillämpas och i vilken utsträckning det skiljer sig från jurisdiktion till jurisdiktion. Var noga med att kontrollera med din egen stat för att bestämma hur återbetalning av fastighetsskatt beräknas.


Video: