I Den Här Artikeln:

Rutinkontroll är den regelbundna kontrollen av företagskonton, böcker och ledgers för att bestämma hur verksamheten fungerar och för att upptäcka eventuella fel som kan ha inträffat, antingen av misstag eller bedrägligt.

Affärsmän som använder pekplatta

En affärskvinna använder en surfplatta medan man tittar på finansiella dokument vid ett skrivbord.

Metod

Rutinmässig kontroll utförs genom att noga granska böcker, stora bokstäver, konton och andra finansiella dokument för aritmetiska fel. Revisorn kontrollerar saldon, subtotaler och totalsummor på dessa dokument och beräknar skillnaderna och överför dem från sida till sida. Om avvikelser upptäcks i det belopp som överförs när som helst kommer förfrågningar göras på individuella saldon för att säkerställa noggrannhet.

fördelar

Rutinkontroll är lätt att utföra och säkerställer att ett företag arbetar till sin fulla potential. Om fel upptäcks kan det också potentiellt spara ett företags pengar, särskilt om bedrägerier är inblandade.

nackdelar

Rutinkontroll kan vara dyr för företaget, och det är tråkigt för den anställde som måste utföra det. Stora fel eller bedrägliga förändringar i böcker och ledgers kan också förbises, särskilt om den person som utför rutinkontrollen inte har blivit grundligt utbildad i att hitta dem.


Video: