I Den Här Artikeln:

En säkerhetsinnehavare är i princip alla som äger ett intresse för en organisation. Detta kan vara skuld eller eget kapital - båda innebär att innehavaren har ett intresse för organisationens ekonomiska välbefinnande.

hård arbetsprocess

Lager är ett exempel på en säkerhet.

Skuld

Ett bra exempel på skuldsäkerhet är ett band. Dessa är instrument som organisationer utfärdar för att samla in pengar. i utbyte mot pengar i nuet, accepterar de att betala tillbaka det med ränta på en punkt i framtiden. Obligationsägaren är en säkerhetsinnehavare eftersom om företaget misslyckas kommer han att förlora sin investering.

Rättvisa

Lager är en annan form av säkerhet. Istället för att vara skuld som obligationer representerar aktierna aktier - en del av vinsten och viss kontroll över företaget. Aktieinnehavare är innehavare av säkerheten för att de vinster när företaget vinster.

Betydelse

Säkerhetsinnehavare är betydande eftersom de har intresserade intressen i organisationer. Detta gäller särskilt om någon äger en majoritet av en organisations värdepapper. den organisationen beror därför på den personen, men personen beror också på organisationen. Det är viktigt att veta hur många säkerhetsinnehavare en organisation har och vilken andel av de värdepapper de äger innan du investerar eftersom parterna kan spela stora roller i organisationen.


Video: