I Den Här Artikeln:

En hyllprospekt är en term som används i Indien som representerar ett prospekt utfärdat av en finansieringsbank eller institution. Prospektet ingår i avsnitt 60A och 60B i den indiska koden.

Definition av hylla Prospekt: hyllprospekt

Ändamål

När ett finansiellt institut vill ha finansiering från centralregeringen i Indien måste den tillhandahålla ett prospekt för bolagsjurist. En hyllprospekt innehåller en eller flera emissioner av de värdepapper som anges i prospektet. Det är ett meddelande till allmänheten om den transaktion som institutionen planerar att göra, och det är företagets sätt att komma in på den primära marknaden.

Bearbeta

Finansinstitutet skapar en prospekt och ställer in med justitiesekreteraren. När den är arkiverad gäller den för 1 år för allmänheten. Alla värdepapper som det finansiella institutet önskar anges i prospektet. Om det behövs fem värdepapper behövs endast ett hylla prospekt.

Funktioner

Hylla prospekter är enligt Indiens lagar i avsnitt 60A och 60B, som anger alla krav i prospekten. När ett prospekt har lämnats har bolaget tillgång till primärmarknaden i 1 år. Företaget behöver inte lämna in ett annat hyllprospekt tills 1-årsperioden slutar.


Video: Brutal Hockey Low Blow [VIDEO]