I Den Här Artikeln:

Frivilliga pensionssystem är program som erbjuds av arbetsgivare att tillhandahålla pensionsförmåner till långsiktiga anställda före de anställdas projicerade pensionsdatum. Företag och organisationer erbjuder ofta frivilliga pensionssystem som en metod för minskning av arbetskraften och för att minska långsiktiga kostnader.

Vänner njuter av dryck av en golfbana

Bild av pensionärer.

Funktioner och överväganden

De flesta VRS-program erbjuder lukrativa villkor till anställda som väljer förtidspension, till exempel ett full förmånspaket och en schablonbelopp. Avgångsarbetare behöver dock överväga de ekonomiska konsekvenserna av att acceptera en VRS. De är fortfarande ansvariga för skatter på schablonbelopp och förtidspension kan också påverka befintliga pensionsplaner. Anställda erbjöd en VRS bör noggrant undersöka sina finanser för att avgöra om deras befintliga pensionsfinansierar kan stödja förtidspension.


Video: Textilkammaren Dick Harrison