I Den Här Artikeln:

Intrångsskillnad är en term som används i försäkringar som anger att försäkringspolicyn gäller för varje försäkrad person som om var och en hade en separat försäkring. Denna policy omfattar en försäkrad person mot en annan enligt samma policy.

Separata policyer

Intrångsskillnad behandlar varje försäkrad person som om han ägde sin egen försäkringspolicy. Denna typ av klausul återfinns i de flesta typer av försäkringsplaner, inklusive auto, företag och husägare.

Ansvar

Denna typ av klausul i en försäkring håller varje försäkrad part separat från varandra. Med andra ord är en försäkrad inte ansvarig för en annan försäkrades olycka eller påstående. Personen utan olyckan eller fordran hålls utan skada på något sätt.

tolkning

Många rättsfall har hänt där denna fråga om intressebara intressen diskuteras. Termen kan variera tolkningar. Varje stat och försäkringsbolag har sin egen uppfattning om denna klausul.


Video: 3000+ Portuguese Words with Pronunciation