I Den Här Artikeln:

Klass A och B-aktier är identiska i många avseenden. Båda är vanliga lagerklassificeringar, båda handlar normalt inom ett nära prisklass och båda har samma rätt till vinst och företagsägande. De viktigaste skillnaderna ligger i röstnings- och konverteringsrättigheterna i samband med varje aktieklass.

ekonomiska symboler som kommer från handen

Utfärdande av B-aktier gör det möjligt för företaget att samla in pengar utan att förlora någon kontroll.

Att rösta eller inte rösta

Företag som utfärdar stamaktier är fria att erbjuda aktier med olika rösträtter. Vanligen kallad rösträtt och icke-rösträttaktier bestämmer utgivaren hur mycket rösträtt, om någon, varje klassificering innehar. På grund av detta kan aktier i A- och B-aktier i ett företag berättiga en investerare till en röst och 10 röster per aktie, medan aktier i ett annat företag kan berättiga A-aktieägare till en röst per aktie och utse B-aktier utan att ha rösträtt rättigheter alls. Se företagets prospekt för att hitta denna information.

Konverteringsrättigheter

Övriga skillnader gäller tillgänglighet och omvandlingsrättigheter. Inte alla företag handlar båda aktieklasserna offentligt. Vissa handlar klassen med de flesta rösträtterna privat. Vissa privata aktieemissioner inkluderar dock ett konverteringsalternativ som tillåter en investerare att konvertera B-aktier till A-aktier för att tillåta offentlig handel. Offentliga aktieemissioner inkluderar inte ett konverteringsalternativ.


Video: Ska man köpa A eller B aktier?