I Den Här Artikeln:

Både medarbetarens försörjningsfond startade 1951 och den centrala försörjningsfonden, som inrättades den 1 juli 1955, tillhandahåller pensionsmedel för tjänstemän utöver hjälp med bostads- och sjukvårdskostnader. EPF är utformad för tjänstemän i Malaysia och Indien, medan CPF-planen är för arbetare i Singapore. Det finns skillnader i bidragsbeloppen, och hur mycket och när pengarna kan dras tillbaka.

Asiatiska vänner har kaffe på hem veranda

EPF och CPF hjälper vissa tjänstemän att förbereda sig för pensionering.

EPF- och CPF-skillnader

En anställd som deltar i EPF-programmet har möjlighet att bidra med 12 procent eller mer av hennes lön medan arbetsgivaravgiften är fastställd till 12 procent från och med 2015. Med CPF-programmet bidrar en arbetare med en fast 20 procent av hennes lön och Arbetsgivarbeloppet kan variera från och med 15,5 procent år 2013. Enligt EPF-programreglerna kan arbetstagaren dra tillbaka några av hennes bidrag vid 50 års ålder, men hon måste lämna minst 40 procent av summan i fonden till hennes datum för pensionering. Detta skiljer sig från CPF-programmet, där bidragsgivaren från 2013 var skyldig att ha minst S $ 117 000 i kontot innan några uttag kan göras. EPF-programfonder investeras i en variabel av finansiella fordon medan CPF-programfonder endast investeras i statsobligationer.


Video: Withdraw CpF Epf partial amount and know CPF balance easy n simple | SSA Assam ACTIVATE UAN | Hindi