I Den Här Artikeln:

Det är inte ovanligt att eget kapital och nettovärde används utbytbart på oförändrade balansräkningar för mindre företag. Nettovärdet är dock en mer allmän term som också kan användas för att beskriva en persons personliga rikedom. Dessutom är partnerskapsredovisning mer benägna att använda termen "nettoförmögenhet" än företag.

Lagerdiagram och en silverpenna

Eget kapital och nettoförmögenhet kallas ibland för substansvärde och eget kapital.

Förståelse av eget kapital

Eget kapital framgår av bolagets balansräkning - ett finansiellt redogörande som sammanfattar företagets finansiella ställning från och med ett givet datum, vanligtvis slutet av ett skattekvartal eller år. Eget kapital och nettoförmögenhet kan beräknas genom att ett företags totala skulder avdrags från dess totala tillgångar.

Eget kapital beräknas också genom att summan av nominellt värde av vanliga och preferensierade aktier utgivna och utestående, extra inbetalt kapital och kvarhållen vinst. Tilläggsinvesterat kapital hänför sig till intäkter från en aktieemission som överstiger aktiens nominella värde, vilket är en godtyckligt fastställd siffra med liten betydelse. Behållat vinst är lika med den ackumulerade nettoresultat som ett bolag har intjänade under hela rörelsens historia med avdrag för eventuella utbetalningar för utdelning till aktieägarna.


Video: David Guetta & Sia - Flames (Official Video)