I Den Här Artikeln:

När en person eller organisation lånar pengar, söker låntagare ibland sina åtaganden från en tredje part för att säkerställa att skulden kommer att betalas. Suretier och garantier är två olika typer av tredje parts försäkringar. Medan dessa fraser ibland används utbytbart kan subtila juridiska skillnader existera beroende på staten.

Par omfamnar när man möter med låneofficer

Ett par os möte med en lån officer.

Om den ursprungliga låntagaren betalar

I vissa stater är både säkerheten och den ursprungliga låntagaren huvudsakligen ansvarig för återbetalning av lånet. Garantören är dock endast ansvarig för återbetalning av lånet om den ursprungliga låntagaren standardiseras. Så länge som den ursprungliga låntagaren gör de schemalagda betalningarna, har garantisten inget ansvar att betala.

Om den ursprungliga låntagaren är standard

Staterna inför olika insamlingsregler för borgarskap mot garantier om den ursprungliga låntagaren standardiseras. Dessa regler skiljer sig emellertid från stat. I Illinois kan långivare gå efter garantisten om de ursprungliga låntagarna är vanliga men måste stämma den primära gäldenären innan de går efter en säkerhet. I Pennsylvania är situationen omvänd. En långivare kan kräva att borgan betalar sig så fort den andra gäldenären har giltigt, men måste först försöka samla skulden från den primära gäldenären innan det krävs en borgensman att betala. Om du uppmanas att vara en garanti eller garant, kontrollera lagen i ditt tillstånd innan du godkänner det.


Video: GARANT slim hydraulic chuck 3°