I Den Här Artikeln:

Låna pengar för att finansiera ett köp innehåller faktorer för återbetalning som kan forma din ekonomiska framtid. Att välja långfristig finansiering innebär att man installerar avbetalningar som är lägre än de för en kortare återbetalningsplan. Fördelarna med lägre betalningar kommer också med några nackdelar. Väg de relativa fördelarna med de villkor som är tillgängliga för dig och bestämma om långsiktig finansiering ger mest mening.

Nackdelar med långsiktig finansiering: långsiktig

Ett inteckning är ett vanligt exempel på långsiktig finansiering.

Högre räntor

Räntesatserna för ett långfristigt finansieringsavtal är vanligtvis högre än de som finns tillgängliga för kortfristiga lån. I allmänhet fastställs nivån på räntan utifrån risken för att låna. Långfristig finansiering inkluderar en större tidsperiod för default. En kortare löptid är mindre riskabel för långivaren, eftersom det är lättare att förutse en låners finansiella ställning på kort sikt än det är säkert att låntagaren kommer att ha medel för att tillgodose lånebetalningarna årtionden på vägen.

Större räntekostnad

De högre räntorna ensamma för ett långfristigt lån innebär att du kommer att betala mer över lånets liv än vad du skulle för ett kortfristigt lån, och det förvärras av hur länge du betalar de högre räntorna. Ett kortare lån har mindre tid för räntan att uppnå. Till exempel kommer ett lån för $ 50.000 till en sats på 4 procent årligen över 10 år att innefatta att betala $ 10.747,60 i ränta. Samma lånebelopp, till och med till samma ränta, när de betalas över 20 år kommer att innefatta 22 377,60 USD i räntebetalningar.

Skuld-till-inkomst-förhållande

Åtkomst till kredit innebär en översyn av din totala ekonomiska bild. Inkluderad i den bilden är ditt skuldsättningsgrad, eller hur mycket skuld du är skyldig i förhållande till det belopp du tjänar. Ju längre villkoren för ditt lån är, desto längre kommer du att få ett heftigt nummer i kolumnen "skuld" i din kreditvärdighetsbedömning. Välj ett kortare lån för att betala det snabbare och sänk din skuld.

Långsam tillväxt av egenkapitalen

Långfristig finansiering, som en bostadsränta, uppbär eget kapital när du betalar tillbaka lånet. Eget kapital är viktigt för att bestämma hur mycket du har mot hur mycket du är skyldig. Din nettovärde definieras som dina tillgångar minus din skuld. Långfristig finansiering, med allmänt mindre avbetalningar, ger eget kapital en långsammare takt än kortare återbetalningsvillkor. Ju tidigare du betalar ner lånet, lägger eget kapital till ett företag eller hem, desto mer ökar din nettoförmögenhet. Eget kapital är också värdefullt, om det inte är nödvändigt, när du söker ett lån eller en kreditlinje som använder ditt hem som säkerhet. Ofta är det belopp som du har i ditt hem att avgöra om ditt lån eller kreditkortsansökan är godkänd eller nekad.


Video: Byggdirektör: ”Kollaps för nyproduktion”